Gorzka prawda o likwidacji szkód komunikacyjnych

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Gorzka prawda o likwidacji szkód komunikacyjnych

O szkoleniu

Adresaci szkolenia

 • kancelarie odszkodowawcze
 • brokerzy
 • agenci ubezpieczeniowi
 • pracownicy firm ubezpieczeniowych
 • większych podmiotów ubezpieczających się np.:
  • właściciele flot samochodowych
  • firmy transportowe i spedycyjne

Program szkolenia

1. O biznesie ubezpieczeniowym od kuchni

 • ubezpieczenia - misja czy biznes
 • matematyka ubezpieczeniowa
 • wynik techniczny
 • szkodowość i rezerwy
 • „wojna likwidacji z akwizycją”
 • detektywi ubezpieczeniowi, czyli: „każdy jest potencjalnym oszustem”

2. O kiepskim prawie słów kilka

 • normy ubezpieczeniowe są wszędzie
 • ubezpieczenia obowiązkowe – prawo tylko dla prawników
 • najwyższa dobra wiara stron
 • zakaz wzbogacania
 • wzajemność umowy ubezpieczenia
 • przedmiot ubezpieczenia komunikacyjnego
 • szkody pośrednie
 • pojazd zastępczy
 • czyste straty finansowe

3. „Tajne” zasady likwidacji szkód

 • racjonalna apatia, (czyli: „o 200 zł nikt ni pójdzie do sądu!”)
 • ukryty oportunizm (czyli: „do zdarzenia nie mogło dojść w przedstawionych okolicznościach”)
 • strategia zmęczenia przeciwnika (czyli: „mamy miesiąc czasu na odpowiedź”)
 • strategia rozpoznania przeciwnika (czyli: „płacimy, bo poszkodowana to matka adwokata”)
 • strategia „obrony Częstochowy” (czyli: „proszę nam udowodnić, że Pan nie jest oszustem!”)
 • strategia policjanta w krzakach (czyli” obowiązek ratowania, a obowiązek niedokonywania zmian przed przybyciem likwidatora)
 • strategia plasterków salami (czyli: „coś płacimy i patrzymy czy puchnie”)
 • strategia oddzielnia od informacji (czyli: „Pan likwidatora do Pana oddzwoni”)

4. Podstępne metody odmowy wypłaty odszkodowania

 • OC – posiadacza
  • szkody bezstykowe
  • krewni i znajomi
  • szkody środowiskowe
  • przewóz z grzeczności
  • pojazd a maszyna
  • brak pasów
 • Auto casco
  • brak kompletu kluczy
  • brak dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu
  • późne zgłoszenie szkody
  • kłamstwo poszkodowanego
  • zimowe opony
  • kradzież zuchwała
  • brak przeglądu
 • NW i inne
  • spożywanie alkoholu
  • nagłość zdarzenia
  • sporty ekstremalne

5. Nieuczciwe metody wyliczenia wysokości szkody

 • kosztorys na naprawę
  • różnica - ASO a ubezpieczalnia
  • współczynnik ekspercki
  • import prywatny
  • przebieg normatywny
  • skąd się biorą ceny zamienników, tabele zamienników w OWU
 • szkoda całkowita
  • metodyka kwalifikacji
  • aukcja internetowa
  • marża handlarza
 • szkody osobowe
  • zadośćuczynienie - czyli jak zmierzyć niewymierne
  • śmierć osoby bliskiej - czyli każdemu po równo
  • znaczące pogorszenie - zapomniany przepis
  • ryczałtowiec bez dochodów

6. Regres – ostatnia nadzieja ubezpieczyciela

 • stan po użyciu alkoholu
 • inne środki odurzające: dopalacze, energizery, leki
 • brak uprawnień do kierowania
 • wejście w posiadanie wskutek przestępstwa
 • zbiegniecie z miejsca zdarzenia, a oddalenie

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY