Likwidacja szkód komunikacyjnych z uwzględnieniem wytycznych KNF

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Likwidacja szkód komunikacyjnych z uwzględnieniem wytycznych KNF

O szkoleniu

Adresaci szkolenia

 • działy likwidacji szkód komunikacyjnych firm ubezpieczeniowych
 • firmy zewnętrzne wykonujące likwidacje szkód dla ubezpieczyciela
 • kancelarie odszkodowawcze i brokerskie

Program szkolenia

I. Likwidacja szkód według przepisów i orzecznictwa sądowego

 • Normy podstawowe dotyczące likwidacji szkód
 • Obowiązki ubezpieczyciela określone w ustawie o działalności ubezpieczeniowej
 • Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych i obowiązki dowodowe
 • Ewolucja poglądów judykatury dotyczących likwidacji szkód  komunikacyjnych
 • Znaczenie wytycznych jako nowego standardu likwidacji

II. Wytyczne KNF w zakresie nowej organizacji likwidacji szkód komunikacyjnych

 • Miejsce i rola członka zarządu odpowiedzialnego za likwidacje szkód
 • Nowe zadania kontroli wewnętrznej i audytów zewnętrznych
 • Konieczne zmiany procedur szkodowych
 • Przedefiniowanie roli i zadań likwidatora szkód
 • Skąd i jak czerpać informacje konieczne w pracy zawodowej likwidatora
 • Wynagradzanie likwidatorów – czy wreszcie upragniona podwyżka?

III. Wypłata odszkodowania wg. wytycznych

 • Jak sporządzić kosztorys z uwzględnieniem nowych zasad?
 • Jakie ceny części i robocizny zaproponować klientowi by nie naruszyć wytycznych?
 • Kwalifikacja i rozliczenie szkody całkowitej po nowemu
 • Pojazd zastępczy w szkodzie częściowej i całkowitej
 • Utrata wartości rynkowej pojazdu

IV. Zakończenie: czy wytyczne KNF mają też skutki pozytywne?

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY