OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – likwidacja szkód

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – likwidacja szkód

Program szkolenia

Poniższe zagadnienia stanowią tylko zarys tematu. Na Państwa życzenie, po zapoznaniu się z Państwa potrzebami, zaproponujemy szczegółowy program.

WARIANT PODSTAWOWY

1. Prawo ubezpieczeniowe i rynek ubezpieczeniowy – podstawy

2. Likwidacja szkód w świetle regulacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK

3. Ustalanie odpowiedzialności cywilnej uczestników wypadku komunikacyjnego

4. Przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy przydatne przy likwidacji szkód  z OC ppm

WARIANT ROZSZERZONY

1. Prawo ubezpieczeniowe i rynek ubezpieczeniowy – podstawy

2. Likwidacja szkód w świetle regulacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK

3. Ustalanie odpowiedzialności cywilnej uczestników wypadku komunikacyjnego

4. Przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy przydatne przy likwidacji szkód  z OC ppm

5. Pojazd zastępczy

6. Utracone dochody

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY