Szkody na osobie – obsługa roszczeń

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Szkody na osobie – obsługa roszczeń

Program szkolenia

Poniższe zagadnienia stanowią tylko zarys tematu. Na Państwa życzenie, po zapoznaniu się z Państwa potrzebami, zaproponujemy szczegółowy program.

ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA KRZYWDĘ I KOSZTY LECZENIA – WYKŁAD

1. Zadośćuczynienie

2.  koszty leczenia i rehabilitacji

3. Omówienie poszczególnych rodzajów świadczeń – podstawa prawna, dokumentowanie, kryteria oceny, przykłady

4. Koszty leczenia i rehabilitacji – stanowisko orzecznictwa

ZADOŚĆUCZYENIE ZA KRZYWDĘ + KOSZTY LECZENIA

1. Przypomnienie podstawowych zasad dotyczących zadośćuczynienia za krzywdę i kosztów leczenia

2. Przygotowanie roszczenia na podstawie danych zebranych od Klienta – pisanie pism roszczeniowych, argumentowanie, ocena decyzji ubezpieczyciela, sposób  dokumentowania itp.

3. Prawidłowo skonstruowana ugoda w procesie obsługi szkody osobowej

JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE  I ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA KRZYWDĘ PO ŚMIERCI OSOBY BLISKIEJ

1. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej

2. Zadośćuczynienie za krzywdę po śmierci osoby bliskiej

3. Zbieg prawa do świadczeń  w przypadku śmierci poszkodowanego w trakcie rozpatrywania roszczeń z tytułu szkody na osobie

RENTA DLA OSOBY BEZPOŚREDNIO POSZKODOWANEJ

1. Wprowadzenie

2. Renta z tytułu utraconych dochodów dla osoby bezpośrednio poszkodowanej

3. Renta z tytułu zwiększonych potrzeb

RENTA DLA OSÓB BLISKICH

1. Renta obligatoryjna

2. Renta fakultatywna

 

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY