Szkody osobowe w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Szkody osobowe w ubezpieczeniach komunikacyjnych

O szkoleniu

Cel szkolenia
Dostarczenie usystematyzowanej wiedzy na temat szkód osobowych w polskim systemie prawa cywilnego. Zorientowanie słuchaczy w praktyce ubezpieczeniowej stosowanej przez ubezpieczycieli w ramach likwidacji szkód osobowych z OC-posiadacza.

Program szkolenia

1. Specjalna pozycja szkód na osobie w ubezpieczeniu OC-posiadacza w ustawodawstwie i orzecznictwie sądowym w Polsce i na świecie

 • Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka
 • Pojęcie ruchu pojazdu i sytuacje zrównane z ruchem
 • Egzoneracja i jej przesłanki
 • Wyłączenia odpowiedzialności

2. Szkody na osobie a zasady krajowej procedury likwidacyjnej

 • Szkoda cywilnoprawna wg. hipotezy dyferencyjnej
 • Tendencja do obiektywizacji wymiaru odszkodowania
 • Ugoda, wyrok sądowy i decyzja ubezpieczyciela
 • Ciężar dowodu i postępowanie dowodowe
 • Terminy likwidacji szkód

3. Wyliczenie szkody z tytułu uszkodzenia ciała

 • Szkody w mieniu (odzież, rzeczy codziennego użytku)
 • Koszty pośrednie i ich wyliczenie
 • Utracone dochody i świadczenia rentowe
 • Zadośćuczynienie za krzywdę

4. Wyliczenie szkody z tytułu śmierci osoby bliskiej

 • Osoby uprawnione – poszkodowani  pośrednio
 • Koszty leczenia i pochówku
 • Renta obligatoryjna i fakultatywna
 • Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej
 • Odszkodowanie z tytułu znaczącego pogorszeni sytuacji życiowej

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY