Utracone dochody

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Utracone dochody

Program szkolenia

Poniższe zagadnienia stanowią tylko zarys tematu. Na Państwa życzenie, po zapoznaniu się z Państwa potrzebami, zaproponujemy szczegółowy program.

Umowa o pracę, umowy cywilnoprawne

1. Wprowadzenie

2. Kilka słów o prawie podatkowym

3. Umowa o pracę a roszczenie o utracony dochód

4. Umowy cywilnoprawne – umowa o dzieło, umowa zlecenia

Działalność gospodarcza

1. Wprowadzenie

2. Kilka słów o prawie podatkowym

3. Ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą

4. Działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ogólnych

5. Działalność gospodarcza opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym

6. Działalność gospodarcza opodatkowana kartą podatkową

7. Utracone dochody taksówkarzy

Rolnicy

1. Wprowadzenie

2. Rodzaje działalności rolniczej – definicje

3. Formy opodatkowania

4. Ubezpieczenie społeczne rolników

5. Określanie dochodu netto z gospodarstwa rolnego

6. Ćwiczenia praktyczne

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY