Utracone dochody i pojazd zastępczy w praktyce odszkodowawczej w OC- posiadacza pojazdu

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Utracone dochody i pojazd zastępczy w praktyce odszkodowawczej w OC- posiadacza pojazdu

O szkoleniu

Cel szkolenia
Wprowadzić słuchaczy w problematykę odszkodowawczą w zakresie utraconych dochodów oraz najmu pojazdu jako metody zapobieżenia im.

Program szkolenia

1. Odpowiedzialność odszkodowawcza

 • Przesłanki, reżimy i zasady odpowiedzialności cywilnej
 • Związek przyczynowo skutkowy
 • Szkoda – rodzaje, formy, zakres
 • Zasada jedności szkody, zasada indywidualizacji szkody
 • Metoda dyferencyjna – określenie wielkości szkody

2. Utracone dochody

 • Metodyka wyliczenia przy pomocy hipotezy dyferencyjnej
 • Stopień prawdopodobieństwa
 • Dochody nie podlagające indemnizacji
 • Utracone dochody a czyste straty finansowe, szkody pośrednie

3. Pojazd zastępczy

 • Kontraktowa odpowiedzialność ubezpieczyciela za pojazd zastępczy
 • Pojazd zastępczy w działalności gospodarczej
 • Kompensacja zysków ze stratami
 • Myśl komercjalizacyjna i pojazd zastępczy dla osób fizycznych nieprowadzących działalności
 • Orzecznictwo sądowe a praktyka ubezpieczycieli

4. Podsumowanie

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY