Wytyczne KNF - nowe narzędzie w walce o lepszą likwidację szkód komunikacyjnych

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Wytyczne KNF - nowe narzędzie w walce o lepszą likwidację szkód komunikacyjnych

Program szkolenia

1. Podstawowe kierunki przemian ostatnich lat

 • Dyrektywa GVO i wprowadzenie zamienników
 • Naprawa kosztorysowa
 • Szkoda całkowita
 • Pojazd zastępczy
 • Szkody osobowe
 • Bezpośrednia likwidacja szkód

2. Wytyczne dotyczące organizacji procesu likwidacji szkód

 • Nowe wymogi wobec struktury organizacyjnej firmy
 • Nadzór korporacyjny nad likwidacją szkód
 • Obowiązek opracowania i wdrożenia procedur likwidacji szkód
 • Kontrola wewnętrzna likwidacji szkód
 • Zasady outsourcingu likwidacji szkód
 • Wynagradzanie i kształcenie pracowników likwidacji

3. Wytyczne dotyczące sposobu prowadzenia postępowania

 • Wszczęcie procedury szkodowej
 • Relacje ze stroną poszkodowaną
 • Realizacja zasady pełnej informacji
 • Realizacja zasady pełnego odszkodowania
 • Realizacja zasady odwróconego ciężaru dowodowego w ubezpieczeniach

4. Wytyczne dotyczące ustalania wysokości świadczeń

 • Wyliczenie kosztorysowe
 • Naprawa bezgotówkowa
 • Wystąpienie szkody całkowitej
 • Pojazd zastępczy w szkodzie całkowitej i częściowej
 • Utrata wartości rynkowej pojazdu

5. Termin realizacji wytycznych i konsekwencje ewentualnego braku

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY